TIADA MANUSIA AKAN LEPAS DARI KUSUT DAN KEKUSUTAN AKAN TERUS MENGUSUTKAN FIKIRAN »